Скала на трудност

Скала на трудност на планински преходи

.

Нашата скала на трудност на планински преходи се основава на класификацията на Швейцарския алпийски клуб. Категориите варират от Т1 до Т6, като ‘Т’ идва от трекинг и може да намерите по-детайлна разбивка на видовете терен и съответните изисквания в таблицата по-долу.

.

Скала

 

Маршрут/терен Изисквания
Т1 = преход

 

 

Пътеката е добре маркирана и проходима. Раван терен или с лек наклон.  Ако има такива, стръмните открити участъци са добре обезопасени. При нормално поведение и обстоятелства няма опасност от падане. Никакви. Достъпно дори със спортни обувки. Лесна ориентация, дори без карта.
Т2 = планински преход

 

Продължителна пътека с балансирано изкачване. Теренът е частично стръмен, има риск от падане. Известна увереност в планинско ходене. Туристически обувки и основни умения по ориентиране са препоръчителни.
Т3 = предизвикателен планински преход

 

 

Пътеката е възможно да се губи на участъци. Стръмни открити участъци може да са обезопасени с въже или верига. Може да е необходимо да използвате ръцете за баланс. Отделни открити пасажи с риск от падане, сипеи, тревисти стръмни склонове и морени без пътека. Необходимо е уверено придвижване в планината. Добри туристически обувки и опит в ориентирането на терен са препоръчителни. Първоначален опит с високопланински маршрути.
Т4 = високопланински преход

 

 

Пътеката не е задължително маркирана и/или видима. Може да се налага използването на ръце за придвижване в определени пасажи. Теренът е доста оголен, рискови стръмни тревисти склонове, стръмни сипеи и каменисти участъци, морени, леки за преминаване фирновани снежни полета. Опит с оголени, стръмни терени. Солидни туристически обувки. Известен опит в оценка на терена и добро ориентиране. Високопланински опит.
Т5 = предизвикателен високопланински преход

 

Често без пътека. Отделни лесни участъци, изискващи катерене.  Открит, оголен и предизвикателен терен, стръмни тревисти склонове и каменисти участъци. Фирновани снежни полета с риск от подхлъзване. Високопланински обувки. Надеждна оценка на терена и много добро ориентиране. Сериозен високопланински опит. Основни умения при използването на пикел и въже.
Т6 = труден високопланински преход

 

Обикновено без маршрут за следване.  Участъци с катерене до втора степен. Теренът често е много открит и оголен, опасни тревисти и каменисти склонове, фирновани участъци с висок риск за подхлъзване и падане. Най-често немаркирани. Отлични умения в ориентирането. Богат опит във високата планина и сигурно боравене с алпийска екипировка.

.

Практическо приложение и тълкуване

Всеки планински и високопланински маршрут следва да се оценява, изхождайки от добри условия, т.е. добро време и видимост, сух терен, подходяща снежна и фирнована покривка, и т.н.

Сериозно недоразумение, което редовно води до неприятни ситуации, е идеята, че планинските преходи спират там, където започва Скалата на алпийското катерене. В действителност, един високопланински преход в горните граници на категория Т5 и Т6 обикновено е много по-натоварващ от напр. алпийско катерене от категория ‘F’. Основна разлика в сравнение с лесен маршрут за алпийско катерене например е, че при преход от категория Т5 или Т6 рядко или почни никога не разчиташ на обезопасяваща екипировка като въже или друг инвентар, което означава, че теренът трябва да бъде овладян идеално. Това често изисква много добри технически, но и психологически умения. Типични примери са изключително стръмни тревисти склонове, сипеи, стръмни каменисти участъци и морени без пътека или изключително оголени и стръмни била. Поради своите различни характеристики алпийското катерене и типичен екстремен преход трудно могат да се сравнят, но би могло да се предположи, че маршрут с трудност Т6 би изисквал подобни умения и опит, като тези необходими за алпийско катерене от категория WS.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more info

This website uses cookies because they are important for its operation. By visiting the website you allow the usage of cookies. For more information, please go to our Privacy Policy. При поддръжката и експлоатацията на този сайт се използват "бисквитки", за да се подобри неговото ползване. Посещавайки страницата, Вие давате съгласието си за използването им. За повече информация, моля разгледайте нашата Политика за лични данни.

Close